1. Panasonic CS/CU-E 12QKE

E12QKE   logo-panasonic111[1]

 

 

 

Инверторен модел за високостенен монтаж.

Произведен в Малайзия.

2. Panasonic CS/CU-E 15QKE

e12pke[1]

 

logo-panasonic111[1]

 

 

 

 

 Инверторен модел  за високостенен монтаж.

3. Panasonic CS/CU-E 18QKE

e12pke[1]

 

logo-panasonic111[1]

 

 

 

 

 Инверторен модел за високостенен монтаж. 

4. Panasonic CS/CU-XE 09QKE

kit-xe12-pke-panasonic[1]

 

logo-panasonic111[1]

 

 

 

 

 Инверторен модел за високостенен монтаж.

5. Panasonic CS/CU-XE 12QKE

kit-xe12-pke-panasonic[1]

 

logo-panasonic111[1]

 

 

 

 

  Инверторен модел за високостенен монтаж.

6. Panasonic CS/CU-XE 15QKE

kit-xe12-pke-panasonic[1]

 

logo-panasonic111[1]

 

 

 

 

  Инверторен модел за високостенен монтаж.

7. Panasonic CS/CU-XE 18QKE

kit-xe12-pke-panasonic[1]

 

logo-panasonic111[1]

 

 

 

 

  Инверторен модел за високостенен монтаж.

8. Panasonic CS/CU RE-12QKE

re-12 pkelogo-panasonic111[1]

 

 

 

 

 

 Инверторен модел за високостенен монтаж. Произведен в Малайзия.

Panasonic CS/CU – UE 12PKE

 

 

 ue_pke[1]

 logo-panasonic111[1]

 

 

 

Инверторен модел за високостенен монтаж.

Panasonic CS/CU-E 09PKE

e12pke[1]

logo-panasonic111[1]

 

 

 

 

 

 Инверторен модел за високостенен монтаж.