1.Toshiba RAS-10BKV-E/RAS-10BAV-E серия MIRAI

MIRAI - TOSHIBA123

 

 

contacts-klimatici 

 

  

 

Инверторен модел за високостенен монтаж

2.Toshiba RAS-13BKV-E/RAS-13BAV-E серия MIRAI

MIRAI - TOSHIBA123

 

 

 contacts-klimatici

 

 

 

Инверторен модел за високостенен монтаж.

3.Toshiba RAS-16BKV-E/RAS-16BAV-E серия MIRAI

MIRAI - TOSHIBAlogo toshiba 

                     

 

contacts-klimatici   

 

 

Инверторен модел за високостенен монтаж

4.Toshiba RAS-B10N3KV2-E1/RAS-10N3AV2-E1 серия SUZUMI PLUS

product_3188logo toshiba   

                                

contacts-klimatici     

 

 

Инверторен модел за високостенен монтаж

5.Toshiba RAS-B13N3KV2-E1/RAS-13N3AV2-E1 серия SUZUMI PLUS

product_3188logo toshiba 

 

 contacts-klimatici  

 

 

 

Инверторен модел за високостенен монтаж

6.Toshiba RAS-B16N3KV2-E1/RAS-16N3AV2-E1 серия SUZUMI PLUS

product_3188logo toshiba 

           

 

contacts-klimatici 

Инверторен модел за високостенен монтаж

7.Toshiba RAS-B18N3KV2-E1/RAS-18N3AV2-E1 серия SUZUMI PLUS

product_3188 logo toshiba

 

 

  

contacts-klimatici 

 

 

Инверторен модел за високостенен монтаж

8.Toshiba RAS-B22N3KV2-E1/RAS-22N3AV2-E1 серия SUZUMI PLUS

product_3188logo toshiba 

 

contacts-klimatici

 

 

 

Инверторен модел за високостенен монтаж

9.Toshiba RAS-10G2KVP-E/RAS-10G2AVP-E серия Super Daiseikai 8

климатик-Toshiba-Daiseikai-8logo toshiba 

 

contacts-klimatici

 

 

 

 

Инверторен модел за високостенен монтаж

Toshiba RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E серия Super Daiseikai 8

климатик-Toshiba-Daiseikai-8logo toshiba 

 

contacts-klimatici

 

 

 

 

Инверторен модел за високостенен монтаж